Nasze oddziały

Nasi Partnerzy

2012-08-29

Przedłużono dofinansowanie na kolektory słoneczne

Jeszcze w maju tego roku Jan Rączka, prezes NFOŚiGW, mówił z przekonaniem o  definitywnym zakończeniu programu 45% dopłat do solarów. Miało się to stać z końcem 2013 r. Budżet programu, który uruchomiony został w III kwartale 2010 roku wstępnie ustalono na 300 mln zł.

Przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wielokrotnie zapowiadali, że - mimo dużego zainteresowania dopłatami - nie będzie zwiększenia puli przeznaczonych na ten cel środków. Pomimo tych zapowiedzi i systematycznych zapewnień, Zarząd NFOŚiGW zdecydował się zwiększyć budżet programu o 150 mln zł. Jak informuje Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, zwiększenie budżetu programu kredytów z dopłatą na montaż solarów oznacza, że program będzie realizowany do roku 2014, a wypłata dotacji może potrwać nawet do końca 2015 r.

Program na początku nie cieszył się zbyt dużą popularnością. Był słabno wytłumaczony, zupełnie niepromowany. Zainteresowani pozyskaniem dopłat, Ci którzy już podjęli próbę ich uzyskania, narzekali na formalności i procedury związane z tym procesem. Trud związany ze zrozumieniem procedury był wart zachodu. Według Informacji, któe można znaleźć na www.hoven.pl średnia wartość należnej dotacji w przypadku domów jednorodzinnych to około 6,5 tys. zł, a w przypadku współnot mieszkaniowych – 67 tys. zł.

Program umożliwia uzyskanie 45-procentowego dofinansowania na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych w budynku mieszkalnym. Program skierowany jest tylko i wyłącznie do osób fizycznych mających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym (także tym znajdującym się w fazie budowy) i wspólnot mieszkaniowych, instalujących kolektory słoneczne we własnych budynkach wielorodzinnych. Podstawowym celem inwestycji przewidzianych do finansowania kredytem z dotacją jest zakup i montaż kolektorów słonecznych, służących do ogrzewania wody użytkowej.

Kredyt z dofinansowaniem może pokrywać tzw. koszty kwalifikowane, czyli koszty: projektu instalacji, samej instalacji solarnej (kolektor, przewody instalacyjne, zasodnik, grupa pompowa, automatyka i aparatura kontrolna) oraz jej montażu. Kredyt z dotacją można uzyskać w kilku bankach, m.in. w:
Banku Ochrony Środowiska S.A.
Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
Gospodarczym Bank Wielkopolskim S.A.
Krakowskim Banku Spółdzielczym
Mazowiecki Bank Regionalny S.A.
Warszawski Bank Spółdzielczy

Środki na zakup kolektorów słonecznych z dotacją są przyznawane jako bezzwrotna pomoc.Ma ona na celu rozpropagowanie inwestycji w alternatywne, ekologiczne źródła energii, których potencjał do wykorzystania w naszym kraju jest bardzo duży.

Unikatową, pod względem swej obsługi, jest firma HOVEN. Oferuja ona bowiem kompleksową usługę instalacji kolektorów słonecznych, w której zakres wchodzi audyt w domu klienta, spersonalizowany projekt instalacji solarnej, pozyskanie 45% dofinansowania z NFOŚiGW, montaż i obsługa serwisowa. Kompleksowość firmy znalazła uznanie wśród klientów. Tylko w przeciągu ostatniego roku zaufało jest blisko 2 tysiące osób.